Anemone x hybrida ‘Serenade’ sasanka

Typ rostliny
trvalky
Velikost kontejneru
K11x11
< Katalog rostlin