Anemone x hybrida ‘Andrea Atkinson’ sasanka

Typ rostliny
trvalky
Velikost kontejneru
K11x11
< Katalog rostlin