Obrázek není k dispozici

Aethionema oppositifolium sivutka

Velikost kontejneru
K9x9
Katalog rostlin