AA Kniha - Základní a péče o vybrané vegetační prvky ing. marek hamata a kolektiv

Jediné a aktuální české dílo, které komplexně popisuje problematiku zakládání a péče o zeleň, počínaje fází tvorby projektu, založení díla a jeho následného udržení. Jednotlivá témata jsou popsána specialisty, kteří se úzce věnují dané problematice.

Katalog rostlin